Cégátvilágítás

A cégvezetés ugyan főszabály szerint nem felel visszamenőleg a társaság korábbi vezetése alatt folytatott gazdasági tevékenységéért, illetve az azokból eredő károkért, viszont ez nem jelenti azt, hogy ennek jogkövetkezménye a büntetés a társaságot, mint jogi személyt terhelje. Az ilyen esetek éveken átnyúló vitákat, peres eljárásokat vonhatnak maguk után, ami nem várt kellemetlenségeket okozhat a cég vezetésében és működésében, valamint anyagilag is megterhelő. Ennek elkerülése végett célszerű elvégeztetni a cég teljes átvilágítását még időben – pl. a felvásárlást megelőzően a tárgyalási folyamat során, vagy azt követő rövid időn belül -, ezzel feltárva a potenciális problémákat és hiányosságokat.

A kockázatelemzés készítése során akár 5 évre visszamenő számviteli, adójogi szempontú átvilágítást végzünk, melynek során a bevallásokat, beszámolókat, szerződéseket, szabályzatokat, valamint az alkalmazott eljárások jogszerűségét vizsgájuk át. A vizsgálat eredményének ismertetését követően megoldási javaslatokat dolgozunk ki a feltárt kockázati pontok semlegesítésére. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az adó- és büntetőjogi szempontok figyelembevételével történő struktúra korrekcióra.

Az átvilágítás lehet teljeskörű vagy akárcsak egy-egy területet felölelő (pl: jog, adójog, pénzügyi helyzet). Azonban előfordul, hogy a területeket nem lehet mereven elhatárolni egymástól, így nemcsak jogi szempontból, de pénzügyi és adójogi szempontból is vizsgálandóak a cég által alkalmazott eljárások. Amennyiben az elemzés rámutat arra, hogy hatékonyabbá és kevésbé költségessé tehető a működés amellett, hogy az adó- és büntetőjogi kockázat is csökkenthető, úgy nemcsak a már megkötött szerződések, de a jövőbeli kötelezettségvállalások is vizsgálat alá kerülhetnek és optimalizálhatóak. Ez a szemlélet hitvallásunk szerint tehát hosszútávon védelmet és fejlődést biztosít a cégek számára. Egy jól elkészített kockázatelemzés időben rávilágít a hibákra és hiányosságokra, melyekkel elkerülhetőek a felesleges kiadások, bírságok és egyéb szankciós jellegű fizetési kötelezettségek. A zökkenőmentes működés fenntartása és további fejlesztése érdekében teljeskörű útmutatást adunk a vállalkozás lehetséges átalakítására és fejlesztésére a számviteli és adójogi szempontok figyelembevételével, mellyel biztosítjuk Önnek a jogszabályoknak megfelelő környezet kialakítását és működtetését.

Számunkra nincs kényes ügy. Az Ön nyugalma a mi sikerünk. Keressen minket!

Forduljon hozzánk az első, ingyenes konzultációért és kérje ajánlatunkat.

cégátvilágítás

Lépjen velünk kapcsolatba: